ที่ตั้งโครงการ

30 ซอย วิภาวดีรังสิต 8 Khwaeng Ratchadapisek, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400