แบบแปลน

พบพื้นที่ที่ชอบ ธุรกิจที่ใช่ ในตำแหน่งที่เชื่อมต่อทุกจุด

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

Rooftop Floor